• a.jpg
  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg
  • f.jpg
  • g.jpg
  • h.jpg

Plastmo Polska Sp. z o.o. od 25 lat, producent rynien plastikowych z PCV, jako pierwszy wprowadził do obrotu kompletne plastikowe systemy rynnowe. Po kilku latach rynny z PCV Plastmo Polska stały się znakomitym systemem do odprowadzania wody z dachów. Systemy rynnowe plastikowe produkcji Plastmo Polska dzięki dbałości firmy o znakomite rozwiązania techniczne systemu, umożliwiające odprowadzanie wody z każdego, najbardziej skomplikowanego dachu, stały się bardzo popularnym systemem rynnowym z PCV w Polsce i krajach Europy wschodniej. Specjalny kształt brzegu rynny, zastrzeżony patentem gwarantuje stabilność oraz sztywność rynny. Dbałość naszej firmy o ochronę środowiska zaskutkowała wyeliminowaniem z naszych systemów rynnowych plastikowych stabilizatorów ołowiowych. Ta innowacja techniczna pozwoliła na eksport naszego systemu z PCV do krajów skandywanwskich gdzie jakość, walory techniczne i troska o ochronę środowiska odgrywa bardzo istotną rolę. Decydując się na zastosowanie naszego systemu rynnowego z PCV do odprowadzania wody dokonacie Państwo znakomitego wyboru.

Copyright © 1994-2018 Plastmo Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

facebook